Digitalt först – med användaren i fokus

Just nu pågår en nationell satsning under namnet Digitalt först med användaren i fokus. Det är ett treårigt digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal med syfte att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten.

De regionala biblioteksverksamheterna i landet är noder för kompetenshöjningen och bidrar med metoder för att identifiera behov såväl som med samordning av fortbildningsinsatser för biblioteksmedarbetare. Projektet pågår till och med 2020.

Digiteket

I augusti 2019 lanserades lärplattformen Digiteket. Där finns kurser och artiklar som bidrar till att öka den digitala kompetensen på biblioteken. Du kan göra dem individuellt eller skapa en grupp med några kollegor och göra kurser tillsammans. För att skapa grupper och se din utveckling behöver du skapa ett konto och logga in. Antalet kurser och artiklar kommer att öka allt eftersom, var med och påverka innehållet genom att höra av dig till oss med dina idéer!

Självskattningstest

För att identifiera kunskapsbehov finns ett självskattningstest kring digitala kompetenser, särskilt framtaget för biblioteksmedarbetare. Testet består av 24 påståenden på en sjugradig skala. Testet ligger när du loggar in på den nationella lärplattformen Digiteket.se. Du kan göra testet flera gånger för att utvärdera dina kunskaper individuellt men också för att veta hur kunskapen ser ut på hela arbetsplatsen.

Digitalt först-ambassadörer

Vi jobbar med kompetensutveckling genom representanter från biblioteken i länet. Vi träffas sex gånger per år för kunskapspåfyllning och för att ge utrymme till erfarenhetsutbyte och samtal kring hur vi kan gå vidare med digitala frågor tillsammans. Som ambassadör behöver du inte vara teknisk men gärna ha ett intresse för bibliotekens roll i en alltmer digitaliserad tid, och framförallt en vilja att inspirera vidare till lärande - både kollegialt och gentemot allmänheten.

Bibliotekschefsspår

Vi vill också stödja verksamhetsledare i de utmaningar som den digitala transformationen innebär. Vilken som är bibliotekens roll i samhällsutvecklingen är inte alltid helt tydlig. Det är en process för en verksamhet att också vara relevanta i en digital tid. Vi vill genom ett bibliotekschefsspår ge tid för gemensam reflektion och bidra med metoder för ledning av en förändringsprocess.

Innovationsspår

Biblioteksutveckling Sörmland är del av två projekt i samverkan med andra regioner.

Tillsammans med Kultur i Väst och Regionbibliotek Halland har vi knutit två forskare till oss som ska göra en kartläggning över internetanvändning på bibliotek. Projektet heter "Internetanvändning på bibliotek – policy, praktik och pedagogik och ska leda till ett material som ger stöd åt bibliotekschefer. Här kan du läsa mer om projektet.

I samverkan med Region Västerbotten, Uppsala och Östergötland utvecklas ett Data Detox kit för barn 9-12 år. Projektet går under namnet Ctrl+

Jag vill lära mig mer!

Det finns mycket material inom medie- och informationskunnighet (MIK) och digital kompetens att utforska i väntan på att gemensamma lärresurser tas fram inom ramen för det nationella kunskapslyftet. Vi har gjort ett urval som du kan använda för fortbildning - individuellt eller tillsammans med andra

Uppdaterat: 15 oktober 2019
J7C2