Digitalt först – med användaren i fokus

Just nu pågår Digitalt först med användaren i fokus. Det är ett nationelt kompetenslyft för dig som arbetar på bibliotek.

 Bibliotek spelar en viktig roll för att alla i samhället ska kunna vara digitalt delaktiga. Syftet med Digitalt först med användaren i fokus är att höja kompetensen hos dig som arbetar på bibliotek för att därigenom öka allmänhetens digitala kompetens.

Som regional biblioteksverksamhet är Biblioteksutveckling Sörmland nod för kompetenshöjningen. Vi bidrar med metoder för att identifiera behov och med samordning av fortbildningsinsatser för dig som arbetar på bibliotek. Projektet pågår till och med 2020.

Digiteket

Digiteket är en lärplattform för digital fortbildning framtagen för dig som jobbar på bibliotek. Du hittar artiklar och kurser om att bokcirkla digitalt, hålla videomöten, Wikipedia för bibliotek, integritet och mycket annat. Saknar du något i Digiteket? Tipsa Digiteket!

Självskattningstest

Gör ett självskattningstest kring dina digitala kompetenser på Digiteket. Tester är särskilt framtaget för dig som arbetar på bibliotek. Du når testet när du loggar in på Digiteket. 

 

Digitalt först-ambassadörer

I Sörmland arbetar vi genom ambassadörer som träffas för att fylla på kunskap, byta erfarenheter och samtala kring bibliotekens roll i digitaliseringen. En ambassadör en representant från sitt bibliotek som vill inspirera vidare till lärande kring digitala biblioteket både kollegialt och mot allmänheten. 

 

Bibliotekschefsspår

Vi stödjer också verksamhetsledare på bibliotek i de utmaningar som den digitala transformationen innebär. I bibliotekschefsspåret ger vi oss tid för gemensam reflektion och metoder för ledning av förändringsprocesser. 

 

Innovationsspår

Biblioteksutveckling Sörmland är del av två projekt i samverkan med andra regioner:

  • Tillsammans med Kultur i Väst och Regionbibliotek Halland har vi knutit två forskare till oss som ska göra en kartläggning över internetanvändning på bibliotek. Projektet heter "Internetanvändning på bibliotek – policy, praktik och pedagogik" och ska leda till ett material som ger stöd åt bibliotekschefer. 
  • Tillsammans med Region Västerbotten, Uppsala och Östergötland utvecklar vi ett Data Detox-kit för barn 9-12 år. Projektet går under namnet Ctrl+.

Jag vill lära mig mer!

Det finns mycket material inom medie- och informationskunnighet (MIK) och digital kompetens att utforska i väntan på att gemensamma lärresurser tas fram inom ramen för det nationella kunskapslyftet. Vi har gjort ett urval som du kan använda för fortbildning - individuellt eller tillsammans med andra

Uppdaterat: 17 april 2020
C73M