Illustration av fyra människor i olika åldrar som sitter i fåtölj eller soffa. En person med grått hår och skägg läser en tidning. En ungdom och ett barn hjälper varandra på en surfplatta. Den fjärde personen sitter tillbakalutad, lyssnar på något i hörlurar.

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla

Alla människor har rätt att kunna delta i samhället. Biblioteksutveckling Sörmland arbetar med att möjliggöra folkbibliotekens arbete för allas rätt till tillgängliga bibliotek, information och berättelser.

Biblioteksutveckling Sörmland vill bidra till bibliotek som är tillgängliga för alla. Vi arbetar särskilt för

  • att stödja insatser och utforska metoder som gör biblioteken tillgängliga för fler.
  • att öka medvetenheten när det gäller hbtq-perspektiv i biblioteksverksamhet.
  • att tillhandahålla kompetensutveckling om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i ett biblioteksperspektiv.
  • att öka kunskapsutbytet mellan biblioteken i Sörmland med fokus på tillgängliga bibliotek och uppsökande biblioteksverksamhet.

Bibliotek oavsett funktionsvariation

Barn, unga och vuxna ska oavsett funktionsvariation ha tillgång till bibliotek. Inom funktionshinderområdet betyder tillgänglighet att skapa möjligheter för alla, oavsett funktionsförmåga, att kunna delta i samhället på jämlika villkor. Olika funktionshinder kan uppstå beroende på hur tillgängligt biblioteket är när det gäller lokaler, verksamhet, information och bemötande. Funktionsnedsättningar kan vara psykiska, fysiska, intellektuella eller sensoriska. De är inte alltid synbara.

Uppsökande biblioteksverksamhet

Bibliotek måste vara tillgängliga platser. Biblioteksverksamhet måste också göras tillgängligt för de människor som inte själva har möjlighet att ta sig till biblioteket. Bibliotekens uppsökande verksamhet såsom boken kommer och talboken kommer är därför prioriterad av Biblioteksutveckling Sörmland.

Bibliotek och normer

Tillgänglighet är en förutsättning för att alla, oavsett funktionsförmåga, språkkunskap, hudfärg, könsidentitet, sexualitet, etnicitet, religiös åskådning eller trosuppfattning, ska ha möjlighet att delta i bibliotekets verksamhet på ett jämlikt sätt.

 

Visste du detta om oss?

Vi har en handlingsplan för tillgänglighet för att säkerställa att verksamheten bidrar till att människor kan utöva sina mänskliga rättigheter och vara delaktiga i samhället. Vi deltar också i regionens Pride-evenemang.

Granskat: 9 mars 2020
X82U