Poet läser en dikt ackompanjerad av musiker som spelar oud

Litteraturen i fokus

Alla människor har rätt att skapa och dela sin berättelse i en form som passar var och en. Det treåriga litteraturfrämjande projektet Sörmland berättar har särskilt fokus på flerspråkigt berättande, ungas berättande och litterärt skrivande i länet.

Om projektet Sörmland berättar

Sörmland berättar vill bidra till ökad samverkan i länet mellan olika aktörer kring litterära arrangemang och aktiviteter som främjar läsande, litteratur, flerspråkig litteratur och berättartraditioner. Projektet fokuserar på muntligt och skriftligt berättande, särskilt flerspråkigt, i form av berättarkvällar och skrivarcirklar. Sörmland berättar är Biblioteksutveckling Sörmlands testbädd för att utforska olika sätt att främja litteraturen som konstform i länet. Projektet har fått medel från Kulturrådet. Läs mer om Sörmland berättar på bloggen sormlandberattar.com eller ta del av våra tio sörmländska boktips!

Vad händer efter projektet? 

Projektet avslutas i slutet av 2020. Just nu pågår en extern utredning, Uppdrag Litteraturutveckling Sörmland, som utvärderar projektets insatser. Hittills har utvärderingen visat att det finns att det finns ett verkligt behov och en lucka som projektets litterära aktiviteter och nätverk fyller. Utredningen bygger på samtal med litterära aktörer i regionen, men också erfarenheter från andra regioner som haft litteraturutvecklande funktioner en längre tid. Utredningen kommer att ge rekommendationer för Region Sörmlands fortsatta arbete med litteraturen som konstform. Utredningen är klar i augusti 2020.

Här ser du ett urval av de aktiviteter som är aktuella just nu! 

Skrivande vid skrivarskola för unga.

 

Ung och litterär?

Region Sörmland har anordnat sommarförfattarskola för unga talanger, ledd av sörmländska professionella författare, men också utbildat bibliotekspersonal och lärare i alla regionens kommuner i skrivpedagogik. På många av våra bibliotek anordnas nu skrivarworkshops, särskilt för barn och unga men även vuxna.

Sörmland berättar, som är en del av det litteraturfrämjande arbetet i Region Sörmland, planerar en länsantologi med texter av unga skrivare från högstadiet och gymnasiet. Antologin ges ut hösten 2020. Senaste datum att bidra är förlängt och nu behöver du ha lämnat in till 1 juli 2020.

Läs mer på bloggen!

 

Aktörer i föreställningen Städer av kärlek och rädsla

Litterära språkvänner

I Litterära språkvänner möts skrivande människor med olika spåk och erbjuds möjlighet att översätta och översättas och lära känna olika litterära traditioner. Ett resultat har varit en hel teaterföreställning med fem poeter och en musiker- Städer av rädsla och kärlek som spelats i Nyköping, Eskilstuna, Linköping och Finspång. En rad poesikvällar har genomförts på olika orter i länet. En andra grupp gör läsningar bland annat i Nyköping och en tredje rekryteras nu. Projektet gör poesi, känslor och tankar tillgängligt över språkgränser och skapar kontakter mellan kulturarbetare. Skriver du på ett annat språk och vill delta? Skriver du på svenska och vill ha en litterär språkvän? Kontakta oss!

 

Poeten Christer Eriksson vid ett av sina framtrödanden

Poetry Slam

Poetry Slam är konsten att tävla i poesi med en publikjury. Vi ordnar uttagningar i länet för tredje året i rad och sänder ett lag med poeter till Svenska Mästerskapen.. På sormlandberattar.com finns hela programmet med tävlingar på fyra olika orter. Nytt för 2020 är att erbjuda högstadier och gymnasieskolor hjälp att anordna poetry  slam. Vill du ha hand om kvaltävlingar på din ort? Kontakta oss!

 

 

Utsnitt från illustration till boken Lakritspipor och korvsoppa. Illusttratör Rainer Paakkinen

Finsk-svensk barnbok

Hur tar vi idag tillvara erfarenheten från de finnar som invandrade till Sverige och Sörmland för 50 år sedan? Frågan dök upp i en berättargrupp i Oxelösund och blev starten på ett samarbete kring en tvåspråkig barnbok.

Författaren Eija Salminen och illustratören Rainer Paakkinen samlade in äldre sverigefinnars berättelser och skapade en illustrerad barnbok med text på svenska och finska parallellt. Boken utkom i november 2019 och delades ut i de finska förvaltningsomårdena och på regionens väntrum. De kan även köpas av Svedbacka bokförlag, även som pdf och ljudbok inläst av förfatatren Eija Salminen. Boken blev möjlig att göra med stöd från Statens Kulturråd, Region Sörmland, de sverigefinska förvaltningsområdena i tre kommuner och Torshälla finska förening. Läs mer om arbetet med boken här.

Under 2020 pågår arbetet med att ta fram en bok för och om finsktalande romer enligt samma modell.

 

Elliott Andersson, som inledde hösten 19 foto P4 Sörmland.

Sörmländska berättare i Sveriges Radio P4 Sörmland

Sedan ett par år kan du lyssna till sörmländska berättare i radio P4. Möt romanförfattare, poeter, lokala deckardrottningar, serietecknare och barnboksförfattare, alla med sin egen historia. Gemensamt för dem är att de bor och verkar i Sörmland. Du kan också lyssna på samtalen i efterskott. De flesta sändningar ligger här!

 

 

 

Sörmländska författare deltar på utställartorg

 

Utställartorg för författare

Projektet samordnar utställartorg för egenutgivna författare, lokala förlag och litterära sällskap, en plats för att mötas, nätverka och sälja böcker. Senast hölls Författarnas julmarknad 7 december 12-16 på Eskilstuna stadsbibliotek. Vill du medverka på kommande utställartorg eller ta emot ett utställartorg i din del av Sörmland? Kontakta Sörmland berättar.

 

Våra prioriterade områden just nu

Uppdaterat: 14 juli 2020
T36H