Bidrag och stipendier

Region Sörmland delar varje år ut bidrag, stipendier och stöd som på olika sätt bidrar till att uppfylla regionens mål.

Bidragen och stipendierna ska skapa förutsättningar för:

  • att upprätthålla och stärka demokratiska värderingar genom befolkningens samverkan i olika former
  • en gynnsam utveckling av en jämställd och jämlik hälsa, folkhälsa, kultur och utbildning

Syftet med bidragen är att främja verksamhet som bidrar till uppfyllande av Region Sörmlands vision om den öppna regionen - för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region.

Föreningsbidrag kan sökas hos antingen regionstyrelsen eller nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Här hittar du information om bidrag som du söker via regionsstyrelsen.

Uppdaterat: 18 juni 2021
SBBV