Bidrag kultur, folkbildning och friluftlivsverksamhet

Region Sörmland har olika bidrag som enskilda firmor, organisationer och föreningar med verksamhet i Södermanlands län kan söka. Nedan står mer om vem som kan söka och hur du gör.

Vilket bidrag ska du söka? Nedan finns information om bidragen, blanketter och kontaktuppgifter. Du hittar även instruktion för hur du söker bidrag. Tänk på att alltid läsa villkor och regelverk innan du söker, och att använda rätt blankett när du söker. 

För att ha rätt till bidrag ska föreningen eller organisationen bland annat bedriva verksamhet i minst tre av länets kommuner, eller vara av särskilt regionalt intresse. Föreningsbidrag kan sökas hos antingen regionstyrelsen eller nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Här hittar du information om bidrag som du söker via regionsstyrelsen.

Ansökan vill vi ha senast 1 oktober, året innan det år som ansökan avser. De som har beviljats bidrag för 2020 behöver även fylla i en avstämningsrapport senast 1 oktober.

Film i Sörmland har andra ansökningsvillkor, läs mer under Film i Sörmland nedan.

Våra bidrag, vem som kan söka dem och ansökningsblankett

Uppdaterat: 26 mars 2020
TVH3