Så söker du bidrag

Ansökan om bidrag ska göras på en ansökningsblankett och skickas tillsammans med bilagorna till Region Sörmland senast den 1 oktober året innan det år ansökan avser.

Så här gör du för att söka våra bidrag: 

1. Ladda ner och läs filen Så fungerar ansökningsblanketten.

2. Hitta den blankett du ska använda och ladda ner den. Här hittar du alla våra bidrags olika blanketter. 

3. Fyll i blanketten och spara.

4. Skriv ut och underteckna blanketten.

5. Skanna in blanketten och skicka in de digitala versionerna av blanketten och bilagorna med e-post. Ansökan med bilagor kan även postas i pappersformat. Adresser finns på ansökningsblanketten.

Bilagor

Till ansökningsblanketten bifogas:

  • Årsmötesprotokoll från föregående år (gäller inte nystartad förening, organisation)
  • Gällande stadgar (lämnas första gången och därefter endast vid förändringar)
  • Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år
  • Godkänd verksamhetsberättelse med årsbokslut eller motsvarande från föregående år (gäller inte nystartad förening, organisation)
  • Revisionsberättelse från föregående år (gäller inte nystartad förening, organisation)

Bidrag ges inte till föreningar, organisationer eller enskilda firmor som har skulder till staten för skatt eller avgift. Bidrag lämnas inte heller till enskild firma som är i likvidation.

Mer om bilagorna

Uppdaterat: 26 mars 2020
X1SA