Illustration av en grupp färgglada människor

Kulturstipendier

Vill du söka kulturstipendium? Här hittar du information om hur du gör.

Kulturen spelar en viktig roll i samhället genom att spegla samtiden och väcka angelägna frågor. Sett ur ett regionalt perspektiv är både kulturens egenvärde och kulturens bidrag till andra samhällsområden av stor vikt. Genom att årligen utlysa ett antal kulturstipendier vill vi ta vara på och uppmuntra den kunskap, kompetens och det engagemang som det sörmländska kulturlivet står för.

Sökanden ska ha en tydlig anknytning till Södermanlands län och uppfylla kraven för det specifika stipendiet. För sökanden inom professionell konst och kultur gäller även att man de senaste två åren ska ha varit folkbokförd på en adress och varit verksam i länet.

Från och med 2021 görs ansökningar om kulturstipendium i Region Sörmlands digitala ansökningsverktyg Apply. För att kunna göra en ansökan behövs ett konto i Apply. Rekommenderade webbläsare är Chrome, Firefox och Safari. Klicka här för att skapa ett konto i Apply.

Vi rekommenderar att du börjar med att läsa reglementet som du hittar nedan under "Villkor och regler".
Hör av er ifall ni behöver få en pappersansökan skickad till er så ordnar vi det.

Årets ansökningsomgång i Apply är öppen 1 maj - 1 juni.

Mer om kulturstipendier

Uppdaterat: 16 augusti 2021
E3C6