Söka kulturstipendium

Vill du söka kulturstipendium eller föreslå en kulturstipendiat? Här hittar du information om hur du gör. Tänk på att vi behöver ha din ansökan och/eller ditt förslag senast 1 juni.

Kulturen spelar en viktig roll i samhället genom att spegla samtiden och väcka angelägna frågor. Sett ur ett regionalt perspektiv är både kulturens egenvärde och kulturens bidrag till andra samhällsområden av stor vikt. Genom att årligen utlysa ett antal kulturstipendier vill vi ta vara på och uppmuntra den kunskap, kompetens och det engagemang som det sörmländska kulturlivet står för.

Kulturstipendiet har delats ut sedan 2010. Fram till 2018 var det Landstinget Sörmland som delade ut dessa stipendium.

Att söka

Uppdaterat: 26 februari 2020
QY2B