Kulturstipendier

Vill du söka kulturstipendium eller föreslå en kulturstipendiat? Här hittar du information om hur du gör. Tänk på att vi behöver ha din ansökan och/eller ditt förslag senast 1 juni. Årets kulturstipendier kommer delas ut på Sörmlandsdagen den 15 oktober.

Kulturen spelar en viktig roll i samhället genom att spegla samtiden och väcka angelägna frågor. Sett ur ett regionalt perspektiv är både kulturens egenvärde och kulturens bidrag till andra samhällsområden av stor vikt. Genom att årligen utlysa ett antal kulturstipendier vill vi ta vara på och uppmuntra den kunskap, kompetens och det engagemang som det sörmländska kulturlivet står för.

Uppdaterat: 1 juni 2020
M32A