Stipendier

Vi har, och är även förvaltare för, ett antal stipendier.

Region Sörmlands kulturstipendium

Kulturstipendiet har delats ut sedan 2010. Fram till 2018 var det Landstinget Sörmland som delade ut dessa stipendium.

Kulturen spelar en viktig roll i samhället genom att spegla samtiden och väcka angelägna frågor. Sett ur ett regionalt perspektiv är både kulturens egenvärde och kulturens bidrag till andra samhällsområden av stor vikt. Genom att årligen utlysa ett antal kulturstipendier vill vi ta vara på och uppmuntra den kunskap, kompetens och det engagemang som det sörmländska kulturlivet står för.

Här hittar du mer information och instruktion för ansökan. Din ansökan behöver vi ha senast 1 juni. 

Läs gärna vår intervju med Lutte Berg, en tidigare kulturstipendiat, som berättar om vad kulturstipendiet har betytt för honom och hans kulturprojekt FlenVärldsOrkester.

Stipendier från Stiftelsen Solbacka

Hos Stiftelsen Solbacka kan du ansöka om utbildningsstipendium som är mantalsskriven i Södermanlands län eller som på grund av studier flyttat till annan ort utanför länet.

Stiftelsen Solbacka bildades år 1953. Den förvaltar ett kapital som har sitt ursprung i en donation av Folke Goding, förre rektorn på Solbacka läroverk. Det är den disponibla avkastningen på kapitalet som används för utbildningsstipendier.

Stiftelsen för utdelning av stipendier till studerande i sjuksköterskeutbildningen

Stipendier delas ut till förtjänstfulla studerande i den sjuksköterskeutbildning på Mälardalens högskola i Eskilstuna som finansieras av Region Sörmland.

Stiftelsens ändamål är under utredning.

Region Sörmland är förvaltare för stiftelsen. 

Märta Wegefalks fond

Fondens ändamål är att dela ut medel till sjuksköterskeelevernas utbildning och trevnad vid Södermanlands läns landstings vårdskola i Eskilstuna.

Ändamålet är under utredning.

Region Sörmland är förvaltare för stiftelsen och ska i samråd med vårdskolans elevråd fritt besluta om kvarlåtenskapens närmare disposition.

Uppdaterat: 18 oktober 2019
DAKA