Kulturstipendiater 2019

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet har vid sammanträdet 17 oktober utsett årets kulturstipendiater. Utdelningen av stipendierna sker 25 november.

Motiveringar kulturstipendiater 2019

HONNÖRSSTIPENDIUM

Marie Selander 20 000 kr

Marie Selanders meriter och utmärkelser vittnar om en bred och internationell konstnärlig gärning som sedan studierna vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm bara vuxit. Själv beskriver hon sig som musiker, författare, föreläsare, sångpedagog, och konstnärlig ledare. Vid Sibelius Akademins Folkmusikavdelning i Helsingfors har Marie innehaft en gästprofessur. På Åsa folkhögskola har hon varit verksam som lärare, kursansvarig och sångpedagog.

Marie bor sedan länge i länet och varit aktiv i länets kulturliv ännu längre. Redan i mitten på 90-talet var hon med och startade Kulturföreningen Fogelstad. Ett återkommande inslag i föreningens verksamhet är mötet mellan amatörer och professionella, så också i den välbesökta föreställningen "Kvinnorna och staden" (2018) som Marie skrev och arrangerade musiken till. För närvarande arbetar Marie med bokprojektet "Eskilstuna - en annan musikhistoria".

Region Sörmland vill genom att tilldela Marie Selander 2019 års honnörsstipendium i kategorin Musik visa sin uppskattning för att hon generöst delat med sig av sin kunskap, erfarenhet och sitt konstnärsskap i Sörmland.

 

PROFESSIONELL KONST/KULTUR

Wafaai Laila 20 000 kr

Wafaai Laila är en etablerad poet från Syrien som, bosatt i Katrineholm, gestaltar flyktingens erfarenheter. I år publicerades hans första diktsamling på svenska, Mitt namn fyra siffror. I diktsamlingen gestaltas den asylsökandes Kafkaliknande limbotillvaro och starka längtan att få höra till. Titeln anspelar på de fyra viktiga siffror som bevisar att du är välkommen att stanna i Sverige. Med skarpsint blick och glimten i ögat observerar diktjaget sin omgivning.

Genom Litterära Språkvänner medverkar Waafai Laila i poesiuppläsningar och poesiteaterföreställningar i flera delar av länet.

Region Sörmland vill genom att tilldela Waafai Laila 2019 års kulturstipendium i kategorin Ordkonst/Litteratur visa sin uppskattning för och hans bidrag till förnyelse av den sörmländska litteraturen.

 

Jannine Rivel 20 000 kr

Jannine Rivel har studerat dans i Sverige vid bland annat Balettakademin och The Royal Swedish Ballet School och i New York. Jannine arbetar inom scenkonst med dans och koreografi på ett tvärkonstnärligt sätt och med många olika typer av aktörer såväl nationellt som i Sörmland. Jannines verk har de senaste åren kunnat upplevas i regionen på konstmuséer, i shoppinggallerior och på scener.

Under 2019 är hon aktuell med Verkningar - en dansföreställning med sinnena, som produceras av och turnerar med Scenkonst Sörmland. Jannines arbete är utforskande, lyhört och utåtriktat. Med de olika grenarna av sitt skapande når Jannine många medborgare samtidigt som hon står för danskonstnärlig spets i val av tema och form.

Region Sörmland vill genom att tilldela 2019 års kulturstipendium i kategorin Dans visa sin uppskattning för Jannine Rivels arbete med, inom och för konstformen dans i Sörmland.

 

Tomas Björkdal 20 000 kr

Tomas Björkdal har genomgått hela utbildningsvägen från musikkurs på Skeppsholmens folkhögskola, vidare via musikvetenskap på Uppsala universitet till Ljuddesign utbildning på det som nu heter STDH, Stockholms Dramatiska Högskola.

Tomas Björkdal arbetar gestaltande med ljudet och har under många år samarbetat med verksamheter inom teater/musik och konst. Till meritlistan kan även filmskapande och ljuddesign till film läggas till. Genom sitt engagemang och ljudskapande har Tomas vidgat upplevelsen för både barn- och vuxenpublik.

Vid sidan av sitt eget skapande är Tomas Björkdal en av en av arrangörerna bakom ljudkonst-festivalen Antenn, en plattform för experimentell ljudkonst och musik i Gnesta.

Region Sörmland vill genom att tilldela Tomas Björkdal 2019 års kulturstipendium i kategorierna Rörlig bild, Teater och Ljuddesign visa sin uppskattning för hans intresse och vilja att sprida kunskap om ljud.

 

SymbioLab, Julia Adzuki och Patrick Dallard 20 000 kr

Julia Adzuki och Patrick Dallard har ljudet och dess vibrationer och den känsla som vibrationerna väcker som betydelsefulla ingredienser i sitt arbete. Julia och Patrick är grundare av det mobila laboratoriet SymbioLab. SymbioLab har sin bas i Gnesta och den konstnärliga praktik laboratoriet främst använder sig av är relationell konst, ekologi och lyssnande.

Genom bland annat taktila ljudinstrument tar Julia och Patrick sig an klimatfrågan där deltagarna får möjlighet att använda alla sina sinnen samtidigt som de får en lekfull ingång till ekologi. En viktig komponent i SymbioLabs verksamhet är mötet som uppstår mellan konstnär och deltagare i de interaktiva konstverken.

Julia Adzuki är utbildad danspedagog inom Skinner Releasing Technique och har studerat vid Dans- och Cirkushögskolan. Patrick Dallard är certifierad Deep Listening pedagog.

Region Sörmland vill genom att tilldela Julia Adzuki och Patrick Dallard 2019 års kulturstipendium i kategorin Bild och Form visa sin uppskattning för Julia Adzukis och Patrick Dallards viktiga arbete med SymbioLab och den medvetenhet de väcker med sina respektive konstnärskap kring väldigt angelägna frågor.

 

UNGA PÅ VÄG

Tilde Cederholm Andersson 10 000 sek

Tilde Andersson Cederholm är född och uppvuxen i Eskilstuna. Tilde började dansa på Let's Move Eskilstuna Dansstudio och gick sedan Estetiska programmet med inriktning dans på S:t Eskils gymnasium. Efter studenten studerade hon vid Broadway Dance Center i New York. 2014 kom Tilde in på Danslärarutbildningen i Piteå som hon snart avslutar.

Tilde har flyttat tillbaka till Eskilstuna och vill vara med och utveckla dansen och kulturen i Sörmland genom att vara verksam som danslärare. Tilde har en tydlig ambition att inspirera andra till dans och skapande.

Region Sörmland vill genom att tilldela Tilde Andersson Cederholm 2019 års kulturstipendium i kategorin Dans stödja henne i sin ambition att bli en ännu bättre och mer inspirerande danslärare.

 

Oscar Olsén 10 000 kr

Oscar Olsén är en ung jazzgitarrist med rötterna i Nyköping. Sedan i somras är han färdig kandidat från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Resan dit har gått via kommunens musikpedagogiska led och folkhögskolestudier i jazzimprovisation.

På musikhögskolan utforskade Oscar om samspelet mellan gitarr och piano. År av drömmar, musicerande och studier har nu lett honom vidare till frilanslivet som jazzmusiker. En framtid som bådar gott med recensioner som Orkesterjournalens: "... men det är när den flyhänta gitarristen Oscar Olsén släpps fram som musiken verkligen lyfter."

Region Sörmland vill genom att tilldela Oscar Olsén 2019 års kulturstipendium i kategorin Musik bidra till hans fortsatta musikaliska utveckling.

 

STUDIEHJÄLP

Hanna Simonsson 10 000 sek

Hanna Simonsson började dansa som 4 åring, på Charlie Rivels dansskola i Eskilstuna. Sedan dess har hon fortsatt med fler stilar; jazz, balett, tåspets, Riverdance och step. Hanna studerar nu sitt sista år på det estetiska programmet på Kulturama gymnasium. Efter studenten fortsätter dansstudierna i New York på Broadway Dance Center med siktet inställt på att kunna arbeta som dansare.

Hanna har dansat i Eskilstunarevyn de senaste fyra åren samt i Scenknutens Footloose - The Musical och Fame - The Musical.

Region Sörmland vill genom att tilldela Hanna Simonsson 2019 års kulturstipendium i kategorin Dans stödja hennes väg mot målet som professionell dansare.

 

Axel Ragnarsson 10 000 kr

Axel Ragnarsson är en ung musikproducent från Nyköping som under det senaste läsåret studerat musikproduktion och låtskrivande på Anders Bagges skola Dreamhill Music Academy i Örnsköldsvik. Under hösten har han påbörjat den ettåriga utbildningen "Songwriting for an international market".

Axel producerar modern, driven musik med starkt beat och låtproduktioner som sker i samarbete med olika manliga och kvinnliga vokalister. En av dessa är den mångkulturella independentartisten Cymbler. Som en av låtskrivarna och som producent har Axel bidragit till hennes nyligen utgivna singel.

Region Sörmland vill genom att tilldela Axel Ragnarsson 2019 års kulturstipendium i kategorin Musik bidra till hans fortsatta studier inom musik- och låtskrivarproduktion.

 

FORTBILDNING

Maria Werner 10 000 kr

Maria Werner är verksam i Eskilstuna och har skapat i hela sitt liv. Främst är det inom områdena broderi, textiltryck och måleri. Ofta blandar hon flera tekniker i samma verk. I broderiet ser hon långsamhetens lov – däremellan målar hon mycket och gärna.

Maria har deltagit i olika utställningar, både separata och samlingsutställningar. Bland annat var hon representerad på årets Sörmlandssalong. I sin konst vill Maria förmedla olika intryck, ofta i berättande form där hon eftersträvar tydlighet. Hennes motiv är för det mesta konkreta och hon gestaltar gärna textila bilder med starka former.

Region Sörmland vill genom att tilldela Maria Werner 2019 års kulturstipendium i kategorierna Konsthantverk och Hemslöjd bidra till att Maria fortsätter att utveckla sitt skapande inom broderi och därmed stärker sin förtrogenhet inom det textila fältet.

Uppdaterat: 21 oktober 2019
GBH4