Fotograf: Peter Bothén

Intervju med Lutte Berg - kulturstipendiat 2017

Här möter ni Lutte Berg, en tidigare kulturstipendiat som berättar mer om sitt arbete och vad kulturstipendiet har betytt för honom och hans kulturprojekt, FlenVärldsorkester.

Lutte Berg är född och uppvuxen i Handen utanför Stockholm, men har alltid haft starka band till Malmköping och Flen då hans mamma är därifrån. Han har även bott i Italien i 25 år. När han sedan flyttade tillbaka till Sverige hamnade han i Flen och då insåg han hur mycket som hänt där sen han bodde där sist. Många års migration hade resulterat i ett rikare samhälle med olika kulturer. Det var i den insikten som idén om FlenVärldsOrkester började gro, integration och kultur går ju hand i hand! 

- Jag började helt enkelt gå runt i Flen och knacka dörr för att få ihop min orkester. Jag frågade alla om de spelar något instrument eller vill lära sig, eller om de känner någon som kan. Sen bjöd jag in dem till vår replokal, säger Lutte Berg.

Folk började prata om det och ryktet spred sig. På första repet kom det tre personer, men snart var de uppe i 12-13 nationaliteter. Idag är 30-35 personer med i orkestern och det spelas ett stort antal instrument! Både klassiska som gitarr, trummor och flöjter – och givetvis instrument som plockats in från olika kulturer, som oud, darbouka och bouzuki. Orkestern har deltagare från hela Sörmland.

- Projektet känns fortfarande spännande och skapar nyfikenhet. Det är väl det fina i det enkla att alla får och kan vara med! Och att det fungerar riktigt bra, säger Lutte Berg, som skriver och arrar musik för alla nivåer i orkestern.

År 2017 blev Lutte föreslagen som kulturstipendiat, och tilldelades det!
- Kulturstipendiet blev som ett startskott, den första riktiga utmärkelsen, och det skapade ett större engagemang. Det har skrivits mycket om oss i tidningar, vilket är viktigt för att fortsätta nå folk. Folk är fortfarande nyfikna och nu vill de veta hur man gör för att skapa en världsorkester. Så nu har jag börjat skriva på en slags typ av handbok för rollen som världsorkesterledare, säger Lutte Berg.

Idag arbetar han på Kulturskolan, därigenom har han startat UngaVärldsOrkestern med deltagare som är 10-18 år. Han arbetar även med FlenVärldsOrkester och frilansar.

Han fortsätter:
- Alla umgås i orkestern. Olika nationaliteter, olika kulturer, folk som röstar höger och vänster. Mitt mål är att hela Flen ska bli som en stor världsorkester! Då kommer många fördomar att försvinna längs vägen och då har vi löst ett stort stycke problem.

Vill du också söka kulturstipendium? Eller föreslå någon?

- Region Sörmland vill ta vara på och uppmuntra den kunskap, kompetens och det engagemang som det sörmländska kulturlivet står för. Därför utlyses årligen ett antal kulturstipendier. Regionens kulturstipendium har flera olika kategorier: professionell konst/kultur, fortbildning, studiehjälp och Unga på väg. I reglementet på regionsormland.se/kulturstipendium kan du läsa mer om de olika kategorierna och vem som kan söka eller föreslå vilken kategori. Från och med i år finns reglementet även översatt till finska. Sista ansökningsdag är 1 juni. Årligen delar regionen även ut ett Honnörstipendium för betydande kulturgärningar i länet, säger Ulla Allmér, kultursamordnare på Region Sörmland.

Uppdaterat: 7 oktober 2019
FGMQ