Bilden

Coronas effekter på kulturlivet

Vi är många inom kulturområdet som drabbas av Coronas effekter. Här är en kort sammanställning av hur det ser ut i Region Sörmlands verksamheter, hur våra samarbeten påverkas och var du som kulturaktör kan hitta mer information och stöd.

Krisstöd från kulturrådet

Kulturrådet fördelar 881 miljoner kronor ur regeringens nya krisstöd till kulturen. Stödet är uppdelat i två bidrag, varav det första omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19 och öppnar den 15 oktober.

Ett helt nytt stöd som ska gå till särskilda behov i kulturlivet öppnar den 22 oktober. Inom det nya bidraget kommer Kulturrådet även att kunna ge stöd till aktörer som drabbats av inställd internationell verksamhet.

Läs mer om krisstödet

Organisations-, verksamhets- och utvecklingsbidrag - ansökan stängd

Region Sörmlands grundavsikt är att inte begära tillbaka medel som beviljats utan vi ser gärna att våra bidragsmottagare förlänger projektperioder, skjuter upp verksamhet eller genomför verksamhet och projekt i annan form efter samråd med en handläggare.

Eftersom många bidragsmottagare inte kunnat genomföra sina årsmöten under våren ges ett allmänt uppskov så att verksamhetsberättelser och andra årsmötesdokument kan skickas in till och med 1 oktober.

Ansökningar för verksamhetsår 2021 ska som tidigare skickas in senast 1 oktober.

Kulturstipendier

Kulturstipendierna skulle ha delats ut på Sörmlandsdagen den 15 oktober men på grund av Corona är Sörmlandsdagen inställd. Vi återkommer med information om hur och när kulturstipendierna kommer att delas ut.  Läs mer här.

Så här påverkas våra verksamheter

Så här påverkar Corona Sörmland

Följ utvecklingen och åtgärder på nationell nivå

Här finns aktuell information om delar av det arbete som pågår nationellt på grund av Corona.

Uppdaterat: 30 november 2020
FPDG