Bilden

Coronas effekter på kulturlivet

Vi är många inom kulturområdet som drabbas av Coronas effekter. Här är en kort sammanställning av hur det ser ut i Region Sörmlands verksamheter, hur våra samarbeten påverkas och var du som kulturaktör kan hitta mer information och stöd.

Organisations-, verksamhets- och utvecklingsbidrag

Region Sörmlands grundavsikt är att inte begära tillbaka medel som beviljats utan vi ser gärna att våra bidragsmottagare förlänger projektperioder, skjuter upp verksamhet eller genomför verksamhet och projekt i annan form efter samråd med en handläggare.

Eftersom många bidragsmottagare inte kunnat genomföra sina årsmöten under våren ges ett allmänt uppskov så att verksamhetsberättelser och andra årsmötesdokument kan skickas in till och med 1 oktober.

Ansökningar för verksamhetsår 2021 ska som tidigare skickas in senast 1 oktober.

Kulturstipendier

Kulturstipendierna skulle ha delats ut på Sörmlandsdagen den 15 oktober men på grund av Corona är Sörmlandsdagen inställd. Vi återkommer med information om hur och när kulturstipendierna kommer att delas ut.  Läs mer här.

Så här påverkas våra verksamheter

Så här påverkar Corona Sörmland

Följ utvecklingen och åtgärder på nationell nivå

Här finns aktuell information om delar av det arbete som pågår nationellt på grund av Corona.

Uppdaterat: 24 augusti 2020
7UHZ