Friluftsverksamhet med natur- och kulturupplevelser

Inom Nynäs och Ökna välkomnas alla att ta del av natur- och kulturupplevelser med en stor bredd, både sommar och övriga säsonger. Sörmlands största naturreservat med vandringsleder, rastplatser, skidspår, kulturverksamhet, evenemang, boende och mat finns att tillgå inom Nynäsområdet. Regionen lämnar även bidrag till föreningar som driver friluftsverksamhet.

Besöksinfo, program och utställningar

Välkommen att ta del av utbudet inom Nynäs och Ökna, t.ex. rörande utställningar, vandringsleder, evenemang, boende och restaurang genom att besöka webbplatsen nynasslott.se.

Några direktlänkar:

Vision

Visionen är

Vidga vyer och väcka engagemang!

  • Vi vill bidra till att människor kan påverka sin livssituation och samhället.
  • Vi verkar för det hållbara demokratiska samhällets och individens utveckling genom att belysa samhälleliga och mänskliga villkor och spelregler.

Uppdrag och verksamhet

Uppdraget

Det regionala uppdraget avser egendomarna Nynäs och Ökna i östra Sörmland och omfattar

  • förvaltning av naturresurser, kanot- och vandringsleder,
  • förvaltning av Nynäs slott med park, byggnader samt kommersiella friluftsanläggningar,
  • utbudet av visningar, utställningar, kurser och program formas samt ett serviceutbud som gagnar en god tillgänglighet till natur- och kulturupplevelser. 

Verksamhet erbjuds inom kultur och historia, hälsa och rekreation, park och trädgård, naturbruk, friluftsliv, jakt och fiske, måltids- och boendeupplevelser.

Mer om verksamheten

Verksamheten bedrivs inom Kultur & Utbildning av Sörmlands Naturbruk, som även omfattar naturbruksutbildningar inom närbelägna Öknaskolan. Den publika verksamheten bedrivs i nära samarbete med bl.a. Sörmlands museum och Scenkonst Sörmland.

Förvaltning av naturresurser, kanot- och vandringsleder

Verksamheten omfattar förvaltning av Sörmlands största naturreservat samt övrig skog och mark inom Nynäs och Öknas egendomar. Syftet är framför allt att hålla naturresurserna tillgängliga för besökare samt att förvalta det kulturhistoriska landskapet.

Förvaltning av Nynäs slott med park, byggnader samt kommersiella friluftsanläggningar

Nynäs slott är en öppen verksamhet med tillgänglighet för boende i länet samt övriga besökare. Verksamheten omfattar bl.a.förvaltning av slottet och övriga kulturbyggnader inom Nynäs egendom, skötsel och uthyrning av småbåtsplatser vid Nynäs brygga samt uthyrning av lokaler för övrig kommersiell verksamhet och boende. Campingplatsen Sandvik är utarrenderad.

Visningar, utställningar, kurser och program samt övrig service

Inom Nynäs slott och slottsområde finns ett flertal utställningar samt slottsträdgården. Visningar och program erbjuds under sommarsäsongen samt vid ett antal evenemangsdagar. Inom området finns även ett informationscentrum med museibutik. Inom Nynäs slottsområde finns en sommaröppen restaurang samt möjlighet att övernatta. Det finns även möjlighet att hyra cyklar, kanoter och roddbåt.

Kurs- och konferensverksamhet med vandrarhem

Konferenslokaler av olika storlek, restaurang med inriktning på närproducerad och ekologisk mat finns vid Nynäs slott och naturreservat. Möjligheter att bo finns i vandrarhemmmet Bränneriet, vackert beläget vid Runnbosjön, samt möjlighet att hyra stuga i godsmiljö eller att bo på campingplatsen.

Fritids- och permanentboende inom Nynäs och Ökna

Inom Nynäs egendom förvaltas fritidsbostäder för långtidsuthyrning till privatpersoner. Kötiden är för närvarande mycket lång. Kontakt för anmälan och information om köregler finns på nynasslott.se

Ett mindre antal permanentbostäder finns dessutom för långtidsuthyrning.

Mål och styrning

Mål och styrande dokument

Uppdraget att bedriva verksamheten beslutas i Regionfullmäktiges årliga dokument Mål och budget. Där anges de övergripande målen och inriktningarna för verksamheten. De förtydligas sedan i det av ansvarig nämnd beslutade dokumentet Verksamhetsplan med budget aktuellt år. Förverkligandet inom Sörmlands Naturbruk definieras i den egna verksamhetsplanen med budget.

Ett övergripande strategiskt styrande dokument utarbetas och beslutas under året för friluftsverksamheten med natur- och kulturmiljöer. Där anges övergripande mål, önskat läge (inriktning) och utvecklingsområden.

Politiskt huvudmål för friluftsverksamheten med natur- och kulturupplevelser:

Region Sörmland har friluftsverksamhet med god tillgänglighet till natur- och kulturmiljöer för alla

Mål/önskat läge för friluftsverksamheten med natur- och kulturupplevelser:

Sörmlands Naturbruk förvaltar naturresurser, kanot- och vandringsleder, Nynäs slott med park och byggnader, kommersiella friluftsanläggningar samt utvecklar utbudet av visningar, utställningar, kurser och program.

 Ansvarig nämnd

Politiskt ansvarig nämnd för verksamheten är Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Här hittar du aktuella mötesdatum och protokoll för nämnden!

Friluftsverksamhet med stöd från regionen

Uppdaterat: 6 juli 2020
MWG4