Färgglada symboler mot lika färgglad bakgrund

Sörmländska kulturtillgångar

För ett välmående kulturliv i hela Sörmland

Sörmländska kulturtillgångar är ett 3-årigt projekt som finansieras av Kulturrådet och region Sörmland. Projektet startade upp i januari 2021 och leds av två projektledare som anställts av regionen, Elin Selig och Marie Anstadius.

Projektets syfte är att skapa relevanta och hållbara stöttande strukturer för att underlätta samverkan, utveckling och kreativt skapande för kulturlivets aktörer i Sörmland.

I de behovsanalyser som projektet har gjort hittills har tre huvudsakliga behov eller teman identifierats. Dessa är

  • Stöttande strukturer
  • Samverkan
  • Mötesplatser

Utifrån dessa tre behov har projektet skapat en arbetsgrupp kring stöttande strukturer. Du kan läsa mer om gruppens arbete och resultaten på projektets webbsida (extern länk). Arbetsgruppen bestod av representanter från det fria kulturlivet, kommunerna i Sörmland och Region Sörmlands kulturverksamheter.

Genom att ha arbetat på detta sätt så har kulturlivet i Sörmland involverats i både problemformuleringar och lösningar på de samma. Allt sker enligt devisen att hållbara, funktionella lösningar bäst utvecklas tillsammans!

Var befinner sig projektet just nu?

Under våren 2022 bearbetar och utvecklar projektet de lösningsförslag som arbetsgruppen tog fram under hösten 2021. I detta arbete involveras de olika aktörer som på ett eller annat sätt berörs av lösningsförslagen. Parallellt undersöks också förutsättningarna för implementering för att projektet ska kunna ta lösningsförslagen till nästa steg: testning i skarpt läge.

Sörmländska kulturtillgångar arrangerar även digitala frukostträffar för de sörmländska kulturaktörerna där projektets frågeställningar diskuteras eller där det bara erbjuds en yta för att träffas över bransch- och kulturområdesgränser. Datum för träffarna annonseras via projektets blogg, sociala medier och nyhetsbrev, om vilka du kan läsa mer om nedan.

Följ Sörmländska kulturtillgångar!

Sörmländska kulturtillgångars webbsida har en blogg där du kan följa projektets utveckling och resultat samt läsa projektledarnas personliga reflektioner över arbetet. Länk finner under rubriken Sörmländska kulturtillgångar på webben nedan. Där finns även länkar till våra sociala medier. Du kan också följa projektet genom att prenumerera på Sörmländska kulturtillgångars nyhetsbrev. Skicka ett mejl till projektet och skriv "Nyhetsbrev" i ämnesraden så läggs du till i sändlistan! 

Vill du skaffa dig en snabb överblick över projektets processer kan du ta en titt på årshjulet i tids- och aktivitetsplanen nedan.

Uppdaterat: 28 mars 2022
PC43