Kulturverksamhet inom Region Sörmland

Merparten av den regionala kulturverksamheten som bedrivs med stöd av statsbidrag organiseras inom Kultur & Utbildning Sörmland. En mindre del av verksamheten utförs av externt genom avtal.

Våra större institutioner och besöksmål finns i valmenyn under Kultur. Några snabblänkar till information om regionens egna kulturverksamheter, bidrag m.m.:

Mer om övrig kulturverksamhet finns i block nedan.

Kulturverksamhet

Uppdaterat: 2 april 2019
N2DG