Kulturverksamhet inom Region Sörmland

Merparten av den regionala kulturverksamheten som bedrivs med stöd av statsbidrag organiseras inom Kultur & Utbildning Sörmland. En mindre del av verksamheten utförs av externa genom avtal.

Våra större institutioner och besöksmål finns i valmenyn under Kultur. Några snabblänkar till information om regionens egna kulturverksamheter och bidrag:

Mer om övrig kulturverksamhet finns i block nedan.

Kulturverksamhet

Uppdaterat: 27 maj 2020
ETVK