Kulturverksamhet inom Region Sörmland

Vi arbetar över hela Sörmland med kultur i olika former i enlighet med vår vision att vidga vyer och väcka engagemang. Det gör vi dels genom våra egna verksamheter och kulturverksamheter och genom samarbeten med externa aktörer.

Vi arbetar med kultur på olika sätt. Genom musik, teater, dans, film, museiverksamhet, hemslöjd, konst, litteratur och regional biblioteksutveckling. Det är verksamhetsområdet Kultur & Utbildning som samordnar kulturarbetet i Region Sörmland. 

Scenkonst Sörmland har hela Sörmland som arbetsfält. I dialog med länet producerar, förmedlar och arrangerar vi aktuell scenkonst samt bedriver pedagogisk verksamhet.

Sörmlands museum är ett regionalt museum – ett länsmuseum - med verksamhet i hela Sörmland. Med historia, konst och slöjd vill vi vidga vyer, väcka engagemang och bidra till att människor påverkar samhället och sin livssituation.

Biblioteksutveckling Sörmland arbetar tillsammans med folkbiblioteken och andra aktörer i Sörmland för att fler människor ska vilja och kunna läsa, skriva, skapa och berätta. 

Till Nynäs välkomnas alla att ta del av natur- och kulturupplevelser med en stor bredd. Sörmlands största naturreservat med vandringsleder, rastplatser, skidspår, kulturverksamhet, evenemang, boende och mat finns inom Nynäsområdet.

Region Sörmland har två folkhögskolor, båda med inriktningar som tydligt berör kulturområdet. Eskilstuna folkhögskola har kurser i till exempel skapande, musik, raku, kulturhistoria och konst. Skolan har även ett galleri med utställningar. Åsa folkhögskola har även de ett stort utbud av kurser inom kulturområdet. Några exempel är musik och streetdance.

Kulturverksamhet

Uppdaterat: 21 januari 2021
R1MW