Skapande skola

Skapande skola är en nationell satsning. Regionens konsulenter är verksamma inom områdena bibliotek, läs- och litteraturfrämjande, dans, film, hemslöjd, bildkonst och form, musik, museum och teater. Konsulenterna kan stödja skolor i arbetsprocessen att ta fram nya projekt.

Om skapande skola

Skapande skola är en nationell satsning. Skolor med elever från förskolan till åk 9 kan få ekonomiskt stöd för att samarbeta med kulturarbetare i regionen. När ni planerar ett framtida Skapande skola-projekt, kontakta då gärna Region Sörmlands konsulenter. Konsulenterna är verksamma inom områdena bibliotek, läs- och litteraturfrämjande dans, film, hemslöjd, bildkonst och form, musik, museum och teater. Med konsulenterna kan du bolla idéer och få svar på dina frågor. Ni kan också få hjälp med att göra en ansökan.

En Skapande skola-ansökan ska göras av skolans huvudman.

Ta chansen att använda olika kulturuttryck i undervisningen, skapa själv, gör en upplevelse eller köp in ett program!

Information på webben

Information och inspiration

Mer information?

Denna sida kommer att uppdateras löpande, så bokmärk den gärna och gör ett återbesök!

 

Uppdaterat: 14 oktober 2019
642F