Årets kulturstipendiater fotade av Karin Andersson

Region Sörmlands kulturstipendiater 2022

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet har vid sammanträdet 27 oktober utnämnt årets kulturstipendiater. Utdelning av stipendierna ägde rum måndagen den 21 november.

Här redovisas de utnämnda stipendiaterna:

HONNÖRSSTIPENDIUM

Maria Bystedt/Skottvångs Grufva 20 000 kr

Se filmen om Maria Bystedt här!

Maria Bystedt var med och startade verksamheten i Skottvångs Grufva för 16 år sedan. Numer drivs kulturhuset av Maria och hennes partner. Skottvång Grufva är en musikens och scenkonstens mötesplats där professionella eller amatörer möter publiken en solvarm ljum sommarkväll med mat, musik och människor vid en utescen eller en kall vinterkväll i ett varmt värdshus. Publiken får njuta av musiker, inte bara från Sveriges alla hörn utan från många platser i världen som alla bjuder på olika musikaliska genrer. Marias kärlek till kultur och publik har i den anrika kulturmiljön skapat ett vattenhål och en ljuvlig mötesplats för alla som törstar efter kultur.

Region Sörmland tilldelar Maria Bystedt 2022 års Honnörsstipendium, i kategorin Musik för att hon skapat en sagolik kulturell mötesplats mitt ute i den sörmländska landsbygdsmyllan som ger musiker och scenkonstnärer en möjlig spelplats och publiken en upplevelse utöver det vanliga.

PROFESSIONELL KONST/KULTUR

Johan Bergvall 20 000 kr

Se filmen om Johan Bergvall här!

Johan Bergvall är uppvuxen i Nyköping och undervisar i dans i Oxelösund. Han är en framstående dansare inom dancehall, en genre med rötter i traditionell reggae. Johan är verksam lokalt, regionalt och internationellt och han har samarbetat med artister som Nicki Minaj & Chris Brown.

Målgrupper som annars inte skulle fått möjligheten att möta dansen ges genom Johans Bergvalls arbete och kompetens en chans att både utvecklas danstekniskt och konstnärligt. När han arrangerar workshops och undervisar dansar barn och vuxna tillsammans, vilket inte är så vanligt. Johan organiserar även dansresor, dansläger och stöttar barn och ungas deltagande i tävlingar såsom Streetstar.

Region Sörmland tilldelar Johan Bergvall 2022 års Kulturstipendium i kategorin Dans för hans stora engagemang för barn och ungas dansmöjligheter, hans roll som nyckelperson i att skapa sammanhang och Community kring dans och hans bidrag till att utöka genrebredden inom dansen i Sörmland.

Milad Bahi 20 000 kr

Se filmen om Milad Bahi här!

Milad Bahi bor i Eskilstuna och är en väletablerad musiker i länet. Milad som har en gedigen utbildning och verksamhet med sig från sitt hemland har fortsatt i samma anda efter sin ankomst till Sverige. Milad har påvisat världsinstrumentet ouds mångfacetterade möjligheter inom både klassiska ensembler och mer ovanliga konstellationer som Flen Världsorkester. Dessutom undervisar han i oud på kulturskolorna i Eskilstuna och Flen och inom olika studieförbunds kursverksamheter.

Region Sörmland tilldelar Milad Bahi 2022 års Kulturstipendium i kategorin Musik för ett mångfacetterat konstnärskap i sällskap med ett världsinstrument som bygger nya klanger och musikaliska utmaningar i Sörmland.

Jesper Larsson 20 000 kr

Se filmen om Jesper Larsson här!

Jesper Larsson är en väletablerad och högaktuell författare, sedan länge bosatt i Oxelösund och tidigare i Nyköping. Hans senaste verk Den dagen den sorgen har med rätta fått stor uppmärksamhet och har nominerats till flera litterära pris.
Även tidigare utgivna verk av Jesper Larsson håller hög litterär kvalitet. Författarskapet är nyskapande utan att vara svårtillgängligt och Jesper Larsson har en skarp blick på vår samtid och vad det innebär att vara människa. Stor litteratur tar sin tid att få fram men sätter en region på kartan.

Region Sörmland tilldelar Jesper Larsson 2022 års Kulturstipendium i kategorin Litteratur och Ordkonst för att uppmuntra hans fortsatta författarskap.

Maria Magdolna Beky Winnerstam 20 000 kr

Se filmen om Maria Magdolna Beky Winnerstam här!

Maria Magdolna Beky Winnerstam bor i Gnesta och är regissör, dramatiker, skådespelare. Maria har varit verksam i länet drygt tio år och är en av grundarna av Långsjö teater där hon även var konstnärlig ledare under ett decennium innan hon slutade. Nu är hon konstnärlig ledare för den nystartade verksamheten Terrastella som hon driver tillsammans med en kollega.

Maria Magdolna Beky Winnerstam har sin identitet i den fysiska teatern och jobbar gärna gränsöverskridande med hållbarhetsfrågor genom forskning och scenkonst. Hennes senaste produktion Macbeth Loop var en crossover mellan kamera och live scenkonst.

Region Sörmland tilldelar Maria Magdolna Beky Winnerstam 2022 års Kulturstipendium i kategorin Teater för sina experimentella och multidisciplinära undersökningar av scenkonst.

UNGA PÅ VÄG/ FORTBILDNING/ STUDIEHJÄLP

Gustaf Douhan 10 000 kr

Gustaf Douhan är född och uppvuxen i Nyköping. Vid ansökningstillfället gick Gustaf sista året på Carl Malmstens utbildning i möbeldesign och möbelhantverk vid Linköpings universitet.

Gustaf Douhan har spännande tankar om samspelet mellan konstnärlig forskning, hantverk och hållbarhet. Det starka intresset för interaktionen mellan konst, praktik och teori vill Gustaf utforska genom att göra praktik hos olika formgivare. Det skulle ge honom möjlighet att bygga upp en egen bank av processer, metoder och tillvägagångssätt. Den lokala anknytningen till Nyköping och dess historiska tradition av möbelhantverk via NK:s verkstäder är också något Gustaf vill utforska.

Region Sörmland vill genom att tilldela Gustaf Douhan 2022 års Kulturstipendium i kategorin Unga på väg/Bild och form bidra till Gustafs vidareutbildning eller praktik inom designfältet.

Ami Stylander 10 000 kr

Ami Stylander bor och är verksam i Nyköping. Ami är till yrket textilformgivare och textilkonstnär men håller nu på att vidareutveckla och bredda sitt konstnärliga skapande. Under andra året på Eskilstuna Folkhögskolas konstlinje besökte Ami Sörmlands museums Berättande magasin för att hitta inspiration till sin konst. Det resulterade i en konstnärlig gestaltning av samlingen Arbetarparet Karlsson och deras ambulerande tillvaro.

Ami förmedlar genom konsten, på ett nyanserat och respektfullt vis, det som bara sägs mellan raderna i berättelsen om arbetarparet Karlsson. När samtidskonsten och de historiska samlingarna möts händer något nytt. Kulturhistorien lyfter konsten och konsten lyfter kulturhistorien. Ami vill nu fortsätta inspireras av Sörmlands museums samlingar i sin konst.

Region Sörmland tilldelar Ami Stylander 2022 års Kulturstipendium i kategorin Fortbildning/Kulturarv, Kulturmiljö, Kulturhistoria så att hon kan fortsätta utveckla sitt konstnärskap inspirerat av det sörmländska kulturarvet.

Clara Fritioff 10 000 kr

Clara Fritioff är uppväxt i Sörmland. Under skoltiden medverkade hon i ett flertal produktioner uppsatta av NYMOS och även i Nyköpings Gästabud. Clara har vidareutbildat sig på Markaryds folkhögskola show- och musikallinje och studerar nu vid Performance Art School och musikalutbildningen i Göteborg. Utbildningen håller hög konstnärlig kvalitet och har utbildat många svenska musikalartister. Stipendiet kommer användas till kursavgifter och andra studierelaterade kostnader.

Region Sörmland vill genom att tilldela Clara Fritioff 2022 års Kulturstipendium i kategorin Studiehjälp/Dans och Teater för att bidra till att Clara tar ytterligare ett steg mot ett professionellt yrkesliv som musikalartist.

Samuel Eriksson 10 000 kr

Samuel Eriksson är uppvuxen i Eskilstuna där han redan vid unga år började spela trumpet på kulturskolan. Samuel har en bas att stå på både som musiker och inom musikproduktion samt komposition. Trots studier på annat håll har Samuel spelat på gudstjänster, mässor i länet och medverkat i Eskilstuna nyårsrevy. Nu är han antagen på kandidatprogrammet i musikproduktion vid Kungliga Musikhögskolan.

Region Sörmland tilldelar Samuel Eriksson 2022 års Kulturstipendium i kategorin Studiehjälp/Musik så att han kan fortsätta utveckla sin breda palett av musikaliska förutsättningar.

Rebecka Lundborg 10 000 kr

Rebecka Lundborg är uppvuxen och fortfarande boende på landsbygden utanför Nyköping. Med genuint intresse för material och hantverk söker Rebecka bildning och kunskap inom historiskt traditionella samt moderna textila tekniker. Allt för att kunna skapa konsthantverksprodukter med hög kvalitet i såväl konstnärligt uttryck som i hantverkstekniskt utförande.

I Rebeckas arbeten syns stor hantverksskicklighet kombinerat med ett konstnärligt uttryck sprunget ur tankar om den hantverksmässiga skapandeprocessen i det textila hantverket.

Region Sörmland tilldelar Rebecka Lundborg 2022 års Kulturstipendium i kategorin Studiehjälp/Hemslöjd och Kulturhantverk för hennes fortsatta strävan att med studier på Högre textil hantverksutbildning, Handarbetets Vänner Skola i Stockholm, utveckla sitt konstnärliga uttryck inom det textila hantverket och berika Sörmlands kultur med fler textila konsthantverksprodukter samt utställningar.

 

Uppdaterat: 4 augusti 2023
A1A5