Se filmer med kulturstipendiaterna för 2020!

Det blev tyvärr ingen vanlig kulturstipendieutdelning på grund av covid-19. Istället finns nu filmer med honnörsstipendiaten och stipendiaterna inom kategorin professionell konst/kultur. I filmerna berättar stipendiaterna vad de tycker att de bidrar till - och med!

- Det var svårt att utse kulturstipendiaterna för 2020, för det var hård konkurrens med många goda kandidater. Alla hade gemensamt att de visat god, kvalitativ verksamhet med nytänkande kulturutövning och med fokus på ett breddat intresse och engagemang för Sörmlands kulturliv, säger Mikael Palo, verksamhetsområdeschef Kultur & utbildning, Region Sörmland.

Filmerna nedan är gjorda av Niclas Törnblom. 

PROFESSIONELL KONST/KULTUR

Martin Sturfält - nämndens motivering

 

Katariina Edling - nämndens motivering

 

 

Gülbeden Kulbay - nämndens motivering

 

Dag Andersson - nämndens motivering

HONNÖRSTIPENDIUM

Anna-Lena Pocock Bergström - nämndens motivering

Stipendiaterna är utsedda av nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Här finns motiveringarna
till alla kulturstipendiater 2020.

Uppdaterat: 6 juli 2022
MBWZ