Kulturstipendier

Vill du söka kulturstipendium? Här hittar du information om hur du gör.

Kulturen spelar en viktig roll i samhället genom att spegla samtiden och väcka angelägna frågor. Sett ur ett regionalt perspektiv är både kulturens egenvärde och kulturens bidrag till andra samhällsområden av stor vikt. Genom att årligen utlysa ett antal kulturstipendier vill vi ta vara på och uppmuntra den kunskap, kompetens och det engagemang som det sörmländska kulturlivet står för.

Observera att det finns ett nytt reglemente från och med 2021, läs mer under "Villkor och regler" nedan.

Ansökningar för kulturstipendium 2021 kommer att göras i vårt digitala ansökningsverktyg Apply. Mer information om årets ansökningsomgång kommer.

Uppdaterat: 31 mars 2021
YE3K