Kulturstipendier

Vill du söka kulturstipendium eller föreslå en kulturstipendiat? Här hittar du information om hur du gör.

Kulturen spelar en viktig roll i samhället genom att spegla samtiden och väcka angelägna frågor. Sett ur ett regionalt perspektiv är både kulturens egenvärde och kulturens bidrag till andra samhällsområden av stor vikt. Genom att årligen utlysa ett antal kulturstipendier vill vi ta vara på och uppmuntra den kunskap, kompetens och det engagemang som det sörmländska kulturlivet står för.

Årets kulturstipendier skulle ha delats ut på Sörmlandsdagen den 15 oktober. På grund av Corona är Sörmlandsdagen inställd. Vi återkommer med information om hur och när kulturstipendierna kommer att delas ut.

Uppdaterat: 24 augusti 2020
V3Q5