Punktkarta över Mälarsjukhuset

Aktuella byggprojekt: Mälarsjukhuset

Det pågår flera byggprojekt på Mälarsjukhuset. På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. En ny sjukhusbyggnad

Vi har rivit två av de äldre byggnaderna på Mälarsjukhuset för att göra plats för en ny, större vårdbyggnad.
Du ser det avspärrade byggområdet på kartan ovan.

Avstängning av Kungsvägen från och med den 17 augusti

17 augusti stängs Kungsvägen av från parkeringshuset till Mälarsjukhusets huvudentré.
Avstängningen påverkar framkomligheten till sjukhuset.

Detta gäller för dig som:

kommer med bil (inklusive taxi)

Det går fortfarande att använda parkeringshuset. Du kör in på baksidan via Lasarettsgatan.
För att komma till huvudentrén med bil åker du via Kungsladugårdsgatan.
Vid huvudentrén kommer det enbart att finnas parkeringsplatser för rörelsehindrade och korttidsparkering (15 minuter) samt en av- och påstigningszon.
Framkomligheten till verksamheterna vid Sveavägen, Odlarvägen och Björnströmsgatan påverkas inte.
går eller cyklar

Det går fortsatt bra att gå och leda cykel till huvudentrén längs Kungsvägen. Trottoaren närmast parkeringshuset kommer att vara öppen.

kommer med buss

Bussen kommer fortsatt stanna vid huvudentrén. Rutten kommer att gå via Intagsgatan och Kungsladugårdsgatan och ta några minuter extra. Mer information om vilka linjer som berörs kommer att finnas på Sörmlandstrafiken.

kommer med färdtjänst

Färdtjänst kan fortsatt stanna vid huvudentrén.

Mer information...
hittar du här där vi samlat vanliga frågor och svar.

Byggarbetsplats med stora maskiner.

Förberedelse för sprängning pågår. Juni 2020.

 

 

Sprängarbeten pågår från och med vecka 26

Vi spränger på byggarbetsplatsen vid Kungsvägen för att få plats med den nya vårdbyggnaden. När vi spränger stänger vi av en del av Kungsvägen, från parkeringshuset till Mälarsjukhusets huvudentré.

Varje sprängning beräknas ta några minuter. Vakter placeras ut för att se till att gående, cyklister och biltrafik ej befinner sig i området när vi spränger.

Tider för sprängningarna är vardagar klockan:

07:15
12:15
17:15
18:15

Under hösten kommer vi även spränga vid Odlarvägen för att göra plats för nya strålningsbunkrar för cancerbehandling.

Kom i god tid till ditt besök!

2. Diagnostiskt centrum

Ombyggnad av plan 2 pågår.

3. Barnsjukvård plan 6

Ombyggnad av barn- och ungdomsavdelningen och neonatalavdelningen. Ombyggnationen omfattar bland annat infektionsrum och familjerum.

4. Ombyggnad av lokaler plan 7 - klar

5. Ombyggnad av hjärtintensivavdelningen plan 4 - klar

läs mer om nya Mälarsjukhuset

Uppdaterat: 10 augusti 2020
RSBY