25 september 2023

Lex Maria - anmälan med anledning av bristande  läkemedelsbehandling

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från norra länsdelen som drabbades av stroke till följd av en bristande hantering av blodförtunnande läkemedelsbehandling.

Ärendet gäller en kvinna i 80-årsåldern som var inskriven på sjukhus i december 2021. Vid vårdtillfället konstaterades hjärtflimmer och kvinnan fick blodförtunnade medicin för att motverka proppbildning.

Den uppföljande behandlingen efter utskrivningen skulle hanteras av patientens vårdcentral dit remiss skickades. Vid utskrivningen från sjukhuset fick patienten medicin för 28 dagar i väntan på uppföljningen på vårdcentralen. Då patienten hade bytt vårdcentral, skickades remissen tillbaka till sjukhuset med önskemål om ny remiss skrivs till rätt vårdcentral. Remissförfarandet tog tid och patientens medicin tog slut utan att någon av vårdaktörerna uppmärksamma detta. Patienten fick en läkartid på den nya vårdcentralen men drabbades av stroke kort innan.

Två vårdcentraler och den aktuella sjukhuskliniken som patienten vårdades på har utfört en intern utredningen det uppmärksammats systembrister som behöver åtgärdas för att minska risken för att en liknande händelse sker igen. Patienten mår efter omständigheterna bra.

8G5E