25 oktober 2023

Lex Maria - anmälan med anledning av fördröjd cancerdiagnos

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från västra länsdelen där diagnosen av cancer i magsäcken fördröjdes.

Kvinnan, i 80-årsåldern som tidigare opererats för bröstcancer, undersöktes 2017 med datortomografi av bröstkorgen på grund av smärta i buken och i nedre delen av bröstet. Några cancerförändringar hittades inte. Kvinnan hade dock fortsatta besvär och undersöktes ytterligare tre gånger med datortomografi av bröstkorgen mellan september 2018 och oktober 2022. Vid samtliga undersökningar påvisades inte några tecken till cancerförändringar. I samband med ytterligare en undersökning med datortomografi av bröstkorgen i november 2022 upptäcktes en några centimeter stor tumör i magsäcken. Den fortsatta utredningen visade att tumören var synlig redan 2017 även om tumören då var mycket mindre.

Kvinna har opererats i Uppsala och mår efter omständigheterna bra.

Verksamheten har genomfört en internutredning och utifrån denna vidtagit åtgärder för att minska risken för att en liknande händelse sker i framtiden.

X1ZB