8 december 2020

Lex Maria - anmälan med anledning av fördröjd diagnos av bröstcancer

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från mellersta länsdelen där diagnosen av bröstcancer fördröjdes.

Ärendet gäller en patient som var på läkarbesök på sin vårdcentral i slutet av november 2018. Hon hade då känt en knöl i höger bröst och varit öm vid samma sida i bröstkorgen. Läkaren bedömde att det handlade om en muskelinflammation och gav lugnande besked. Efter ett och ett halvt år konstaterades bröstcancer i patientens högra bröst. Patienten har opererats och behandlats med cellgifter.

Utebliven utredning med mammografi i samband med första läkarbesöket har bidragit till en fördröjd diagnos som kan ha inneburit en ökad risk för en försämrad prognos.

Patienten mår i dag bra.

Vårdcentralen har genomfört en internutredning och utifrån denna vidtagit åtgärder för att minska risken för att en likande händelse ska ske i framtiden.

BSR5