9 augusti 2023

Lex Maria - anmälan med anledning av fördröjd diagnos av bröstcancer

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från södra länsdelen där diagnosen av bröstcancer fördröjdes.

En kvinna i 60-årsåldern besökte sin vårdcentral i slutet av oktober 2022 på grund av hon känt en knöl nedanför höger armhåla. Läkaren på vårdcentralen träffade kvinnan två gånger under kort tid och bestämde sig för en vidare utredning. En ultraljudsremiss skickades till radiologen efter konsultation med mammoeheten men radiologen hänvisade till att remissen istället skulle skickas till mammoenheten. Läkaren förklarade detta i det befintliga remissvaret gällande den tidigare konsultationen med mammoenheten men en ny remiss skrevs aldrig. Kvinnan kallades inte för undersökning.

Kvinnan kontaktade ånyo sin vårdcentral tre månader efter den första kontakten då denna upptäckt fler knölar i bröstet och då hon inte fått kallelse för ultraljudsundersökning. Hon fick snabbt en läkartid och läkaren misstänkte bröstcancer med metastaser vilket ledde till en snabbremiss till mammoenheten.

Kvinnan opererades för sin bröstcancer i mitten av juli 2023 och mår efter omständigheterna bra.

Vårdcentralen har genomfört en internutredning och utifrån denna vidtagit åtgärder för att minska risken för att en liknande händelse sker i framtiden.

Anmälan gjord av Chefsläkare Florim Delijaj

 

EGQ7