14 augusti 2023

Lex Maria - anmälan med anledning av fördröjd diagnos av munhålecancer

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från norra länsdelen där diagnosen av munhålecancer fördröjdes.

En kvinna i 70-årsåldern besökte sin vårdcentral i slutet av november 2022 på grund av smärta i munslemhinnan, nedsatt aptit och viktnedgång. Tiden gick och kvinnan fick svårigheter att få en tydlig information om utredningsfynden och vidare planering samtidigt som den behandling mot svampinfektion som hon fick inte hade någon effekt.

Kvinnan kontaktade ånyo sin vårdcentral fyra månader efter den första kontakten på grund av fortsatta besvär och ytterligare viktnedgång. Hon träffade en ny läkare som misstänkte cancer i munhålan vilket ledde till en snabbremiss till sjukhuset.

Utredningen visade att kvinnan hade en munhålecancer och en månad senare avled hon till följd av sjukdomen.

Vårdcentralen har genomfört en internutredning och utifrån denna vidtagit åtgärder för att minska risken för att en liknande händelse sker i framtiden.

NQ3K