23 oktober 2023

Lex Maria - anmälan med anledning av komplicerad förlossning

Chefsläkare Elizabeth Nedstrand har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en komplicerad förlossning som slutade med akut kejsarsnitt.

Händelsen rör en kvinna i yngre medelåldern som kom till Kvinnokliniken i Eskilstuna för igångsättning av förlossningen. Igångsättningen påbörjades utan att risknivåbedömning gjordes och pågick under flera dagar. Under dag fyra sattes värkstimulerande dropp.

Kvinnan fick täta värkar av droppet och barnet uppvisade tecken på syrebrist som uppmärksammandes men förlossningsförloppet fortsatte. När barnet uppvisade tecken på allvarlig syrebrist avslutades förlossningen med omedelbart kejsarsnitt. Under kejsarsnittet drabbades kvinnan av en stor blödning.

Fallet i sin helhet bedöms vara orsakad av överstimulering med värkstimulerande dropp. Något som ledde till syrebrist hos fostret med omedelbart kejsarsnitt och stor blödning samt flera andra risker som följd.
Barnet har klarat sig väl efter förlossningen men kunde ha haft ett betydligt sämre utfall. Mamman återhämtade sig och mådde några dagar efter förlossningen väl.

MBGT