31 augusti 2020

Lex Maria anmälan med anledning av att ambulans inte skickades till patient

Chefsläkare Peter Augustinsson har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man från norra länsdelen dit en ambulans inte skickades akut.

I november 2019 kontaktade en närstående till en patient sjukvårdens larmcentral, Ambulanssjukvården Sörmland, på grund av oro för patientens hälsotillstånd då han hade smärtor och det fanns blod i avföringen. Mottagaren av larmet gjorde tolkningen att patienten sov och var svår att väcka och bedömde att tillståndet ej var av akut allvarlighetsgrad som krävde ambulans. Rådet blev att avvakta och återkomma vid behov. Fem och en halv timme senare ringde en annan person till larmcentralen och uppgav att patienten var avliden.

Någon säker dödsorsak har inte kunnat påvisas.

Vid granskning framkommer att beslutsstödet vid bedömning av akuttillstånd inte hade följts och att en ambulans borde ha skickats. Fördröjningen kan ha påverkat sjukdomsförloppet.

Vårdgivaren har genomfört en internutredning där händelseförloppet har klarlagts och bakomliggande orsaker identifierats. Riskförebyggande åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

MAEE