28 maj 2021

Lex Maria anmälan efter händelse med allvarlig infektion i ögat där behandling fördröjdes.

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller vårdförloppet för en äldre patient som efter en behandling av ögat fått en infektion med akut försämring av synförmågan och behandling av komplikationerna fördröjdes.

Händelsen gäller en äldre kvinna från norra länsdelen som haft lång vårdkontakt på ögonmottagningen och fått upprepade injektionsbehandlingar på grund av en pågående ögonsjukdom. Patienten fick värk och synnedsättning kort tid efter en injektionsbehandling. Läkaren på vårdcentralen misstänkte infektion och kontaktade ögonläkare som rekommenderade behandling med antibiotika och remiss till ögonmottagningen. Då patienten försämrades tog hon själv akut kontakt med ögonmottagningen ett par dagar senare och en allvarlig infektion i ögat diagnosticerades. Hon blev akut remitterad till regionklinik och fick genomgå flera operationer och behandlingar. Patienten har återfått en del av synförmågan men risk för bestående synnedsättning till följd av fördröjd behandling föreligger.

Händelseförloppet har klarlagts och bakomliggande orsaker har identifierats. Kliniken har gjort en internutredning med omfattande genomgång av rutinerna och gjort en handlingsplan som även innefattar riktade utbildningsinsatser för att förhindra att en liknande händelse inträffar igen.

J5RM