14 juli 2023

Lex Maria anmälan efter plötsligt hjärtstillestånd

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Händelsen gäller vårdförloppet för en patient som vid utredning för cancer med vävnadsprov från lungan, fick akut hjärtstopp och avled.

Händelsen rör en man i 60-årsåldern från norra länsdelen, utan tidigare kända hjärtproblem, som under vintern 2022 utreddes för misstänkt lungcancer. I samband med att vävnadsprov från lungan togs för att säkerställa diagnosen, fick mannen hjärtstopp. Hjärtlungräddning påbörjades omedelbart men trots intensiva insatser kunde mannens liv inte räddas. Obduktionen kunde inte ge full klarhet gällande orsaken till mannens död.

Händelseförloppet har kartlagts efter samråd med narkosläkare och hjärtläkare som bedömer att akut uppkommen hjärtrytmstörning är den mest sannolika förklaringen.
Anmälan till IVO enligt lex Maria görs för att få IVO:s bedömning av internutredningens slutsatser.

R1EE