29 maj 2023

Lex Maria anmälan efter skada under operation

Chefläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen gäller en medelålders kvinna vars ändtarm skadades vid operation.

Händelsen rör en medelålders kvinna som i början av året skulle operera bort livmodern. Ingreppet genomfördes med robotassisterad teknik och allt förlöpte väl fram till att livmodern skulle tas ut. Av misstag råkade den assisterande läkaren då åstadkomma en skada på ändtarmen. Ingen blödning noterades och operationen fortsatte som planerat. Som en försiktighetsåtgärd fick patienten dock en förlängd antibiotikaprofylax.

På kvällen efter operationen upptäcktes en blödning från ändtarmen och utvidgad undersökning påvisade att skadan som uppkommit krävde en större operation. Verksamheten har gjort en internutredning. Rutinen för förberedelse av patienten inför operation har ändrats för att förhindra en upprepning och all personal har informerats om händelsen och den ändrade rutinen.

DSM4