26 maj 2023

Lex Maria anmälan gällande bristande grundkunskap vid hjärt-lungräddning (HLR)

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen gäller vårdförloppet för en patient där bristande HLR- grundkunskap hos vårdpersonalen fördröjde korrekta insatser.

Händelsen rör en cancersjuk man i 70-årsåldern från norra länsdelen som under vintern 2022 fick ett hjärtstopp på vårdavdelningen dit han kommit akut för att sätta in en magsond. Sjuksköterska och undersköterska påbörjade HLR enligt riktlinjerna. Övrig personal agerade däremot inte korrekt enligt de rutiner som finns vid hjärtstopp vilket bland annat ledde till att larm till sjukhusets hjärtstoppsteam fördröjdes. Patienten avled.

Händelseförloppet har kartlagts och belyser brister på systematisk nivå. Kliniken har omedelbart startat teamtränings- och utbildningsinsatser för att säkerställa att all personal har adekvat HLR- komptenens.

83QQ