4 maj 2023

Lex Maria anmälan gällande fördröjd diagnos av tuberkulos

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen gäller vårdförloppet för en patient där diagnos och behandling av tuberkulos fördröjdes.

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen gäller vårdförloppet för en patient där diagnos och behandling av tuberkulos fördröjdes

Händelsen rör en ung patient, kvinna, som efter en hälsoundersökning hösten 2019 remitterades till regionens infektionsklinik på grund av tecken på latent (underliggande) tuberkulos. Lungröntgen visade dock normala värden. Patienten hade inga subjektiva symptom. Flickan uteblev två gånger från infektionskliniken. Vårdcentralen som remitterat patienten informerades om detta. När patienten sökte akut med symptom på långvarig blodig hosta sommaren 2022 kunde diagnosen tuberkulos fastställas. Tydliga förändringar genom lungröntgen kunde då ses.
Flickan fick framgångsrik behandling under sex månader.
Ytterligare tre familjemedlemmar har fått behandling för tuberkulos.
Omfattande smittspårning i flickans klass har genomförts bland elever och lärare. Ingen person i skolan har befunnits smittad.

Kliniken har gjort en internutredning med genomlysning av händelsen.
Det finns flera bidragande orsaker till den fördröjda diagnosen. Folkhälsomyndighetens smittskyddsblad på patientens hemspråk bifogas nu med kallelsen till infektionsmottagningen för patienter med latent tuberkulos. Dessutom kommer bevakning av uteblivna patienter att förbättras för att minimera att liknade händelser inträffar igen.

Patienten är idag frisk efter behandlingen.

D12Z