20 maj 2019

Lex Maria-anmälan med anledning av användning av skyddsbälte för en psykiatrisk patient

Chefsläkare Peter Augustinsson har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man i norra länsdelen som tvångsvårdades på psykiatrisk klinik. På grund av svår oro användes ett midjebälte. När patientens tillstånd förbättrats beslutades om bortagande av bältet vilket dock inte kom att ske förrän dagen därpå.

Patienten kom till psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset i september 2018 på grund av allvarligt orostillstånd. Vårdintyg utfärdades, patienten lades in och beslut om skyddsbälte togs. Under kvällen beslutades att patienten ska släppas ur bältet. Patienten sov lugnt under natten och nästa dag kunde tvångsvården avslutas. Vid utskrivningen visade det sig att patienten fortfarande var fastspänd över midjan. Patienten ska inte ha kommit till fysisk skada. Genomförd internutredning har inte kunnat klarlägga orsaken till händelsen.

6EQD