20 februari 2023

Lex Maria anmälan med anledning av att en patient efter operation ramlat på vårdavdelning och fått en höftfraktur

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en patient som i samband med vård efter en högersidig höftledsoperation, ramlat på vårdavdelningen och ådragit sig en vänstersidig höftledsfraktur.

Patienten, man från norra länsdelen i 80-årsåldern, ramlade under hösten 2022 i hemmet och ådrog sig en högersidig höftfraktur som opereras akut med gott resultat. Omvårdnadsinsatser sattes in liksom medicinering. Trots detta ramlade mannen ur rullstolen när han i ett obevakat ögonblick reste sig och föll så att han ådrog sig ytterligare en höftfraktur, nu på vänster sida. Även den operationen förlöpte bra. Patienten hade ett förlängt postoperativt vårdförlopp och skrevs hem med full hemsjukvård och hemtjänst samt rehabiliteringsinsatser i hemmet.

Mannen har kvarstående funktionsnedsättningar efter sina två frakturer

Händelseförloppet har klarlagts med en intern utredning inom verksamheten.
Klinikens rutiner har setts över och åtgärder är vidtagna för att förbättra omvårdnaden för att förhindra att en liknande händelse inträffar igen.

G4U5