23 maj 2024

Lex Maria anmälan med anledning av att patient fått för hög dos av cellgifter

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen gäller en ung kvinna som i samband med behandling för allvarlig cancersjukdom fått för hög dos av cellgifter.

Händelsen rör en ung kvinna från norra länsdelen som behandlas för lymfomcancer med start vintern 2023. Under en av cellgiftsbehandlingarna fick kvinnan för hög dos av cellgiftstabletter efter den intravenösa cellgiftsbehandlingen. Detta orsakade en allvarlig infektion, behov av inneliggande vård och antibiotika under en vecka.

Verksamhetens internutredning visar att det förelegat bristande kunskap gällande rutiner kring efterbehandlingen med cellgifter i tablettform, som patienter tar i hemmet efter den intravenösa cellgiftsbehandlingen på sjukhus. Utbildningsinsatser planeras i närtid för att minska upprepning av liknade händelser.

För patienten har den för höga dosen cellgifter inte medfört några bestående men och kvinnan kan fortsätta sin behandling som planerat.
Lex Maria anmälan görs då patienten utsatts för risk för allvarlig vårdskada.

WCZ3