12 juni 2024

Lex Maria anmälan med anledning av dödsfall efter planerad operation

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen gäller vårdförloppet för en patient som avled efter en planerad ryggoperation på grund av inre bukskador.

Patienten hade mångåriga svåra ländryggsbesvär och flera tidigare ryggoperationer. Förnyad operation på Mälarsjukhuset bedömdes kunna lindra besvären. Under operationen, som utfördes med patienten i bukläge, tillstötte komplikationer i form av kraftigt instabilt blodtryck men operationen kunde slutföras.

Patienten vårdades vidare på intensivvårdsavdelningen där röntgen påvisade en tidigare okänd stor cysta i buken. Sannolikt hade cystan tryckt på de inre organen under operationen och orsakat en utbredd svår icke åtgärdbar skada av tarmarna och bukspottskörteln. Patienten avled av sina skador.

Händelseförloppet har kartlagts grundligt och översyn har skett av rutinerna vid buklägeskirurgi. Detta för att förhindra att liknande händelse ska inträffa igen.

Bedömningen är att patienten har fått en allvarlig vårdskada.

DTJY