31 maj 2024

Lex Maria anmälan med anledning av en felbedömning av allvarlig åkomma

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från södra länsdelen vars behandling av magproblem försenades vilket ledde till att patienten avled.

Patienten, i 70-årsåldern, sökte sin vårdcentral i november 2023 efter en vecka med buksmärta. Läkaren på vårdcentralen misstänkte inflammation i gallgångarna och istället för att skicka patienten till akuten fick hon en antibiotikakur och besked att gå hem. Patienten skulle höra av sig efter tre dygn om situationen inte förbättrades. Patienten försämrades ytterligare och sex dagar senare sökte hon till akuten. Utredningen visade att patienten hade fått en böld på blindtarmen. Patienten försämrades ytterligare och avled två dagar senare trots intensivvård.

Även om en bölddiagnos vid blindtarmen är svår att ställa, skulle läkarens misstankar om inflammation i gallgångarna ha föranlett en direkt kontakt med kirurgen för fortsatt utredning och behandling.

Verksamheten har genomfört en internutredning och utifrån denna vidtagit åtgärder för att minska risken för att en liknande händelse sker i framtiden.

HYXD