8 december 2022

Lex Maria anmälan med anledning av mycket allvarlig vårdskada i samband med akut behandling

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man från norra länsdelen som i samband med akut vård efter en trafikolycka drabbades av skada på hjärtat vilket krävde akut operation.

Mannen som är i övre medelåldern skadades i samband med en motorcykelolycka under sommaren 2022. Han ådrog sig flera frakturer, inklusive flera revbensbrott samt skada av lungsäcken som behövde tömmas på blod för att underlätta andningen. I samband med dränageläggningen, skadades vänster hjärtkammare vilket omedelbart upptäcktes av läkarna. Mannen fördes skyndsamt till thoraxkirurgisk klinik där akut hjärtoperation utfördes. Under operationen fick mannen en stroke som kunde diagnosticeras först efter att han vaknat ur narkosen. Det fanns då inga möjligheter för en medicinsk behandling för att minska skadorna av hjärninfarkten.
Intensiv rehabilitering har gjorts och kommer att fortsätta.

Mannen har kvarstående funktionsnedsättningar efter sin stroke men hans frakturer har läkt.
Han har blivit utskriven från sjukhuset och rehabiliteringen kommer att fortsätta.

Händelseförloppet har klarlagts med en intern utredning. Bedömningen är att det rör sig om en ytterst ovanlig komplikation. En handlingsplan har upprättats med flera rutinförändringar för att förhindra att en liknande händelse inträffar igen.

3MVA