17 maj 2023

Lex Maria anmälan med anledning av fördröjd diagnos av akut gynekologisk sjukdom

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen gäller en patient vars fördröjda handläggning av en cysta på äggstocken medförde att den fick opereras bort.

En kvinna i 40-årsåldern sökte vid årsskiftet 2022 - 2023 Mälarsjukhuset för akuta buksmärtor. Röntgenundersökning visade en cysta på ena äggstocken.

Ingen gynekologisk konsultation gjordes. Patienten fick i stället en remiss till hemortssjukhusets kvinnoklinik för uppföljning av cystan. Hon sökte akut dagen efter på hemorten på grund av fortsatta smärtor. Vid akut titthålsoperation samma dag upptäcktes att äggstocken med cystan hade vridits runt (ovarialtorsion). Äggstocken och äggledaren fick opereras bort.

Verksamheten har genomfört en internutredning och händelseförloppet har kartlagts.
Denna har bland annat visat att fastställda och kända rutiner, att gynekologisk undersökning ska göras vid misstanke om akut gynekologiskt, tillstånd inte följdes vid händelsen.

Patienten mår efter operationen bra.

FVYK