15 maj 2019

Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd diagnos av ett hål i lungsäcken

Chefsläkare Peter Augustinsson har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller ett akutbesök där symtom på ett hål i lungsäcken inte uppmärksammades korrekt

Händelsen rör en ung man från västra länsdelen som i februari 2019 sökte akut på Kullbergska sjukhuset på grund av hals och andningsbesvär. Han önskade bli läkarundersökt inför en flygresa. Patienten hade plötsligt fått tjock röst, haft svårt att ta djupa andetag och att det knastrade under huden när man kände på den. Undersökande läkare misstänkte muskelinflammation i halsmusklerna och ordinerade, efter kontakt med bakjouren, smärtstillande och anti-inflammatorisk medicin. Patienten kvarstannade på sjukhuset ytterligare någon timme och skrevs sedan ut av nästa jourhavande läkare.

Efter flygresan försämrades tillståndet och vid framkomsten till resmålet blev mannen inlagd på sjukhus ett hål i lungsäcken konstaterades. Han vårdades inneliggande i tre dagar och har inga kvarstående men.

YJSN