9 november 2022

Lex Maria anmälan med anledning av fördröjd diagnos och behandling av pungvred

Chefläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller patient som förlorade sin testikel på grund av fördröjd diagnos och behandling av pungvred.

Händelsen rör en man från västra länsdelen som sommaren 2022 sökte akut på ett av regionens sjukhus på grund av smärta och svullnad i pungen. Efter läkarbedömningen planerades ultraljudsundersökning med uppföljning på urologmottagningen.

Vid ultraljudsundersökningen som utfördes två dagar senare förelåg stark misstanke om pungvred och patienten hänvisades till akuten för akut handläggning. På akuten gavs dock råd att avvakta urologens bedömning som var planerad framöver. Nästa dag ringde mannen själv urologmottagningen och fick en akut tid där diagnosen pungvred ställdes.
Trots två akuta operationer kunde testikeln inte räddas utan fick opereras bort.

Mannen mår efter omständigheterna bra.

Verksamheten har genomfört en internutredning och utifrån den vidtaget åtgärder för att minska risken för att liknande händelse ska i framtiden.

B3E7