24 november 2023

Lex Maria anmälan med anledning av fördröjd lungcancerdiagnos

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man från södra länsdelen där diagnosen lungcancer fördröjdes.

Mannen, i 60-årsåldern, kontaktade sin vårdcentral i juni 2022 på grund av smärta under ena armhålan vid inandning. Mannen träffade läkare som noterade några avvikande ljud från ena sidan av lungorna samt en dämpning av andningsljuden på den andra sidan. Då mannen är icke-rökare och övriga prover som togs visade normala värden bedömdes att smärtan handlade om muskelspänningar. Mannen fick rådet att kontakta fysioterapeut eller kiropraktor. Ett år senare sökte mannen till sin vårdcentral igen på grund av hosta och ofrivillig viktnedgång. En utredning påbörjades och det visade sig att mannen hade en lungcancer med spridning.

Mannen har en pågående behandling mot sin cancersjukdom.

Verksamheten har genomfört en internutredning och utifrån denna vidtagit åtgärder för att minska risken för att en liknande händelse sker i framtiden.

M6CF