27 maj 2024

Lex Maria anmälan med anledning av försämrad syn efter utebliven behandling

Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man från norra länsdelen som drabbades av avsevärd synförsämring till följd av utebliven behandling.

Patienten, i 80-årsåldern, som redan hade förlorat synen på höger öga på grund av gula fläcken, skulle i december 2022 starta behandling för samma åkomma på sitt andra öga. En behandlingsplan upprättades på ögonkliniken där patienten skulle ha fått tre injektioner med fyra veckors mellanrum. Efter den första injektionen kallades patienten aldrig för att fortsätta sin injektionsbehandling.

Fem månader senare hörde patienten av sig till ögonkliniken och klagade över sämre syn. Patienten fick då ganska snabbt sin andra injektion men behandlingen avslutades då prognosen inte bedömdes att vara så god. Synen hade då halverats på det friska ögat. Patienten har till följd av detta fått en avsevärd försämrad syn på sitt sista seende öga.

Patienten får idag hjälp av synmottagningen.

Verksamheten har genomfört en internutredning och utifrån denna vidtagit åtgärder för att minska risken för att en liknande händelse sker i framtiden.

NXW2