21 februari 2022

Lex Maria-anmälan med anledning av försenad cancerdiagnos

Chefläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller ett barn från södra länsdelen där cancerdiagnos försenades på grund av en icke optimal bedömning.

Händelsen rör ett barn som sökte sin vårdcentral april 2021 på grund av återkommande näsblödningar. Läkaren konstaterade att barnet var blekt och blodvärdet var lågt. Blodbristen kopplades till de frekventa näsblödningarna och barnet ordinerades behandling med järntabletter. Remiss till öron- näsa- halskliniken skrevs. Labprover visade högt antal vita blodkroppar, något som läkaren dock förbisåg.

Efter tolv dagar kom barnet tillbaka till vårdcentralen på grund av förstorade lymfkörtlar på halsen och vid nyckelbenet. Barnet skickades, efter kontakt med barnjouren, till barnakuten. Utredningen visade att barnet hade drabbats av Hodgkins lymfom (en typ av lymfkörtelcancer). Barnet remitterades till Regionsjukhuset Uppsala Akademiska sjukhuset för vård och behandling

Barnet har fått behandling och mår efter omständigheterna bra.

Vårdcentralen har genomfört en internutredning och utifrån denna vidtagit åtgärder för att minska risken för att en liknande händelse ska ske i framtiden.

2PJT