14 september 2022

Lex Maria anmälan med anledning av försenad diagnos av fingerskada

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan är diagnos och behandling av en skadad fingersena, som sannolikt försenades på grund av ofullständig undersökning.

Händelsen gäller en yngre kvinna från mellersta länsdelen som med skada på ena lillfingret sökte akut efter en olycka på arbetsplatsen. Skadan syddes men hon återkom ett dygn senare på grund av svullnad och smärta. Patienten fick då antibiotika mot misstänkt infektion. Då rörligheten i fingret inte förbättrades, remitterades kvinnan efter konsultation och undersökning av ortopedläkare, till handkirurgiska kliniken i Stockholm.

Detta då senan till lillfingret bedömdes vara avskuren. Senan till lillfingret återställdes genom operation fyra veckor efter skadetillfället. Patienten har efter operationen något inskränkt rörlighet i lillfingret som sannolikt kommer att kvarstå trots adekvat rörelseträning.

Händelseförloppet har klarlagts och förbättringsförslag gällande krav på undersökningsteknik på akuten har införts.
Då kunskapen gällande adekvat undersökning av handskador ska ingå i varje läkares grundkompetens anses det viktigt att belysa ärendet för att förhindra att liknande skada händer igen.

ZQYG