19 maj 2020

Lex Maria-anmälan med anledning av gynekologisk infektion

Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna i södra länsdelen med gynekologisk infektion.

En medelålders kvinna från södra länsdelen sökte under hösten 2019 på akutmottagningen med snabbt uppkomna svåra buksmärtor. Akuta undersökningar visade en gynekologisk infektion. Kvinnan fick antibiotikabehandling och hennes spiral som kunde bidra till infektionen togs bort. På morgonen hade kvinnans allmäntillstånd allvarligt försämrats. Sepsis, blodförgiftning, konstaterades. Hon fördes omedelbart till IVA och senare vidare till universitetssjukhus där, hon trots de åtgärder som sattes in, sedan avled.

Vårdgivaren har gjort en intern utredning där händelseförloppet har klarlagts och bakomliggande orsaker identifierats. Riskförebyggande åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

CXVJ