28 januari 2019

Lex Maria-anmälan med anledning av halsoperation som borde utförts med annan teknik

Chefsläkare Peter Augustinsson har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man i södra länsdelen som efter en operation av en förändring på halsen fick genomgå ytterligare en operation

Patienten var remitterad till öron-näsa-halskliniken Nyköpings lasarett på grund av en oöm förändring under ett öra. 

I mars 2018 genomfördes en poliklinisk operation där förändringen togs bort och skickades för analys.

Vid återbesök i maj var patienten besvärsfri men kunde känna en kvarstående förändring vid operationsområdet. Vävnadsproverna visade stark misstanke om en godartad blandtumör. Röntgenundersökning visade en spottkörteltumör och patienten fick genomgå ytterligare en operation.

Diagnostiseringen har, efter bedömning i efterhand, inte ansetts skett efter gällande rutin vilket medfört att patienten behövde opereras igen och att det finns risk för återfall.

8Q2X