23 juni 2020

Lex Maria-anmälan med anledning av kejsarsnitt där barnet avled

Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller ett barn som avled efter att ha förlösts med akut kejsarsnitt då fosterövervakningen visade tecken på syrebrist.

I december 2019 förlöstes ett fullgånget barn med normal tillväxt under graviditeten med omedelbart kejsarsnitt. Detta efter att fosterövervakningen visade tecken på syrebrist. Vid födseln sågs direkt fosteravföring i fostervattnet och runt barnets mun. Barnet andades inte av sig självt och fick direkt assisterad andning efter att munnen sugits ren från fosteravföring.

Ett intensivt arbete med att få tillräckligt med syre till barnets lungor pågick under nästan fyra timmar innan alla vidtagna åtgärder visade sig otillräckliga och barnet avled på grund av syrebrist.

Det inträffade är grundligt utrett med händelseanalys och utifrån den har en rad åtgärder vidtagits. Regionen anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Det är djupt tragiskt och mycket ovanligt att barn dör i samband med förlossning. När det senast hände på Nyköpings lasarett var för tio år sedan.

RSHW