23 maj 2019

Lex Maria-anmälan med anledning av komplikation i samband med en röntgenundersökning

Chefsläkare Peter Augustinsson har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man i norra länsdelen som i samband med en röntgenundersökning fick kontrastmedel genom en venkateter på handryggen och en komplikation uppstod.

Patienten skulle genomgå en röntgenundersökning med kontrastmedel på radiologiska kliniken Mälarsjukhuset. Kontrastmedlet injicerades via en venkateter på handryggen. Vätskan kom dock att gå in i vävnaden under huden och en kraftig reaktion uppstod i form av svullnad och blåsor på armen. Patienten fördes till akutmottagningen för omhändertagande. Han kunde nästa dag skrivas ut från sjukhuset för uppföljning på sin vårdcentral. Händelsen medförde en vårdskada med långdragna besvär och känselnedsättning i fingrarna.

Vårdgivaren har genomfört en internutredning där händelseförloppet har klarlagts och bakomliggande orsaker har identifierats. Riskförebyggande åtgärder avseende rutiner, information och utbildning har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

XDD7