7 juni 2021

Lex Maria-anmälan med anledning av komplikationer efter en titthålsoperation

Chefsläkare Peter Augustinsson har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en patient i norra länsdelen som efter en titthålsoperation i buken drabbades av en komplikation i form av en tarmskada.

Patienten opererades på kvinnokliniken Mälarsjukhuset i februari 2020 med titthålskirurgi på grund av värk i lilla bäckenet. Patienten var tidigare bukopererad vid flera tillfällen och uttalade sammanväxningar komplicerade operationen. Någon tarmskada observerades inte under operationen. Patienten skrevs ut från sjukhuset dagen efter operationen men återkom akut efter ytterligare en dag. Patienten lades in på kirurgkliniken och opererades akut på grund av bukhinneinflammation. Det konstaterades en tunntarmsskada som uppstått i samband med den första operationen. I efterförloppet krävdes intensivvård, flera operativa ingrepp och en längre tids sjukhusvård.

ECPQ