4 december 2023

Lex Maria anmälan med anledning av planerad gynekologisk operation med efterföljande komplikationer

Chefläkare Elizabeth Nedstrand har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna som efter en planerad operation fick genomgå ny operation på grund av skada på ena urinledaren.

Händelsen rör en kvinna i sextioårsåldern från södra länsdelen som våren 2023 genomgick en planerad operation för att ta bort båda äggstockarna. Vid ingreppet upptäcktes sammanväxningar som försvårade operationen. Två dagar efter ingreppet noterades en skada på höger urinledare. Inom en vecka genomfördes en ny operation och den skadade urinledaren sys in i urinblåsan.

Enligt verksamhetens internutredning uppkom skadan genom att ett värmealstrande instrument använts som skadat urinledaren, som låg intill äggstocken men inte syntes på grund av sammanväxningarna.
Konsekvenserna för patienten har medfört förlängd vårdtid, ökad lidande och eventuell även en permanent skada på urinledaren.
Patienten är ännu inte återställd efter händelsen.

J668